MENU

Sa ilalim ng DOLE DEPARTMENT ORDER NO. 53-03, ang lahat ng kumpanya sa pribadong sektor na may 10 o higit pang manggagawa ay kailangang bumuo ng kanilang sariling mga patakaran sa mga programa at polisiya laban sa droga. Dapat din pamumunuan ng mga kumpanya ang pagkakaroon ng sariling random drug testing sa kanilang mga empleyado.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa DOLE DO 53-03, maaaring idownload ang kopya ng OSH Standards dito: http://www.oshc.dole.gov.ph/…/osh…/file/OSHStandards2016.pdf