MENU

KARAPATAN NG BAWAT MANGGAGAWA: MAGING LIGTAS SA SAKUNA AT PAGKAKASAKIT DULOT NG TRABAHO!

Ayon sa Labor Code of the Philippines, ang bawat manggagawang Pilipino ay dapat protektahan ng kanilang employer sa mga aksidente at pagkakasakit dulot ng kanilang trabaho.

Ito ay itinataguyod ng Occupational Safety and Health Center (OSHC) sa pamamagitan ng pananaliksik at pagsasanay upang mapangalagaan ang kaligtasan at kalusugan ng sinumang nasa loob ng pagawaan. Ang mga alituntinin para sa inyong kaligtasan at kalusugan ay napapaloob sa Occupational Safety and Health Standards (OSHS), na maaring mabasa sa oshc.dole.gov.ph

Para sa iba pang kaalaman, bisitahin ang nasabing website. Ang inyong mga tanong para sa pagpapatupad ng OSHS inyong kumpanya ay maari ding ipadala sa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Like us on Facebook @dole.oshc and follow @OSHCenter on twitter.